BOROVSKÁ DESÍTKA 2019: propozice


Pořadatel:
Městys Havlíčkova Borová a TJ Sokol Havlíčkova Borová
Datum a místo:
27.7.2019: Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina)
Prezentace:
od 15:00 na hřišti u sokolovny
Startovné:
100 Kč při přihlášení na webu do 15.7. Na oplátku od nás dostanete pamětní medaili v cíli.

150 Kč při přihlášení na místě v den startu. Platba bude v obou případech na místě v den startu.

Součástí je příspěvek 20 Kč neziskové organizaci FOKUS VYSOČINA.
Registrace:
Přihlašování na těchto stránkách bude umožněno od 1.6. do 15.7. Půjde se přihlásit i na místě v den závodu, ovšem bez nároku na svoje jméno na startovním čísle ani na pamětní medaili v cíli.
Ceny:
V každé kategorii budou oceněny 3 nejlepší závoníci ručně vyrobenými trofojemi z chráněných dílen FOKUS VYSOČINA. Oceněny budou i nejstarší účastníci závodu.
Kategorie:
dorostenky (2002 až 2003)
ženy do 30 let (1990 až 2001)
ženy do 40 let (1980 až 1989)
ženy nad 40 let (1979 a starší)

dorostenci (2002 až 2003)
muži do 40 let (1980 až 2001)
muži do 50 let (1970 až 1979)
muži do 60 let (1960 až 1969)
muži nad 60 let (1959 a starší)
BOROVÁCI
BOROVAČKY
Časový harmonogram:
14:30 – 15:30 prezentace dětských kategorií
15:30 start první dětské kategorie
15:00 – 16:15 prezentace hlavní kategorie
17:00 START HLAVNÍ KATEGORIE
18:30 slavnostní vyhlášení vítězů dětských kategorií
18:45 slavnostní vyhlášení vítězů hlavního závodu
Zázemí:
V prostoru cíle jsou pak k dispozici sprchy, šatny, WC i úschovna zavazadel.
Občerstvení:
Po celou dobu závodu až do nočních hodin bude v prostoru cíle k dispozici bohaté občerstvení zajištěné místním fotbalovým oddílem. Bude tu bohatý výběr nápojů, grilovaných pochoutek, točené pivo ale třeba i zmrzlina.
Upozornění:
Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout celou trasu. Zároveň je závodník povinnen dodržovat během závodu pravidla silničního provozu.