BOROVSKÁ DESÍTKA 2016: propozice

Pořadatel:
Městys Havlíčkova Borová a TJ Sokol Havlíčkova Borová
Datum a místo:
30.7.2016: Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina)
Prezentace:
od 15:00 na hřišti u sokolovny
Startovné:
100 Kč (platba při prezentaci v den startu). Na oplátku od nás dostanete pamětní medaili v cíli (pouze pro přihlášené na webu do 10.7.) Součástí je také příspěvek 20 Kč neziskové organizaci FOKUS VYSOČINA.
Registrace:
Přihlašování na těchto stránkách bude umožněno od 6.6. do 10.7. Půjde se přihlásit i na místě v den závodu, ovšem bez nároku na svoje jméno na startovním čísle ani na pamětní medaili v cíli.
Ceny:
V každé kategorii budou oceněny 3 nejlepší závoníci ručně vyrobenými trofojemi z chráněných dílen FOKUS VYSOČINA. Oceněny budou i nejstarší účastníci závodu.
Kategorie:
dorostenky do 17 let (1999 až 2000)
ženy E do 30 let (1987 až 1998)
ženy F do 40 let (1977 až 1986)
ženy G nad 40 let (1976 a starší)

dorostenci do 17 let (1999 až 2000)
muži A do 40 let (1977 až 1998)
muži B do 50 let (1967 až 1976)
muži C do 60 let (1957 až 1966)
muži D nad 60 let (1956 a starší)
BOROVÁCI
BOROVAČKY
Časový harmonogram:
14:30 – 15:30 prezentace dětských kategorií
15:30 start první dětské kategorie
14:30 – 16:30 prezentace hlavní kategorie
17:00 start hlavní kategorie
18:30 slavnostní vyhlášení vítězů dětských kategorií
18:45 slavnostní vyhlášení vítězů hlavního závodu
Zázemí včetně možnosti tejpování:
Na hřišti po dobu prezentace bude možnost tejpování zdarma od mladých krásných fyzioterapeutek.
V prostoru cíle jsou pak k dispozici šatny, WC i úschovna zavazadel.
Soutěž:
Každý, kdo se přihlásí na závod v našem registračním formuláři, si bude moci tipnout vítězný čas závodu. Na toho, kdo bude se svým tipem nejblíže, čeká při vyhlášení hodnotné překvapení.
Občerstvení:
Po celou dobu závodu až do nočních hodin bude v prostoru cíle k dispozici bohaté občetrstvení zajištěné místním fotbalovým oddílem. Bude tu bohatý výběr nápujů, grilovaných pochoutek, točené prace ale třeba i zmrzlina.
Upozornění:
Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout celou trasu. Zároveň je závodník povinnen dodržovat během závodu pravidla silničního provozu.